Tài liệu Google Analytics

Link tài liệu:

  • Tài liệu Google Analytics
    Một công cụ đo lường không thể thiếu của website

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3MzlqeVgyb1BzOU0/view?usp=sharing

  • Tài Liệu Sử Dụng Google Analytics Để Đo Lường Hiệu Quả Quảng Cáo – Quý 4/2015

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3cDY4LVVvQXQ1V2M/view?usp=sharing

 

 

MENU
Coppyright @congdongadwords.vn