Tài liệu quảng cáo Gmail GSP

Link tài liệu:

  • Tổng hợp tài liệu Gmail Ads – GSP

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3M1ZJXzVaZHFqYkk/view?usp=sharing

  • Tài liệu buổi Tọa đàm Quảng cáo Gmail 20/10

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3cEl2ZGE0TXN2LXc/view?usp=sharing

  • TÀI LIỆU: Quảng Cáo Gmail (Gmail Ads) & Nhắm Mục Tiêu Theo Email Khách Hàng

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3eGdILXB6aURXbE0/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @congdongadwords.vn